Browser_pl.properties Source Code

# Polish strings for com.Ostermiller.util.Browser
#
# Copyright (C) 2003 Marcin Drzymala <drymer@dmozed.org>
#
# Copyright (C) 2010 Stephen Ostermiller
# http://ostermiller.org/contact.pl?regarding=Java+Utilities
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# See LICENSE.txt for details.

dialog.apply=Zg\u0142o\u015b si\u0119
dialog.browse=Przegl\u0105daj
dialog.cancel=Anuluj
dialog.commandLines=Linia polece\u0144:
dialog.description=Kiedy ma zosta\u0107 otwarta przegl\u0105darka internetowa, zostan\u0105 wykonane \n\
		poni\u017csze komendy w podanej kolejno\u015bci, a\u017c do zadzia\u0142ania pierwszej z nich.\n\
		W miejsce {0} zostanie u\u017cyty adres URL, kt�ry ma by\u0107 otwarty.
dialog.ok=OK
dialog.reset=Warto\u015bci domy\u015blne
dialog.title=Konfiguracja przegl\u0105darki
failed=Pr�ba otwarcia przegl\u0105darki nie powiod\u0142a si\u0119
help.option=pomoc
html.openurls=Otw�rz URL-e
noarguments=Okre\u015bl stron\u0119 do wy\u015bwietlenia.
nocommand=Komenda uruchamiaj\u0105ca przegl\u0105dark\u0119 nie zdefiniowana
version.option=wersja
warning=Uwaga: